Dyżur wakacyjny

Informujemy, że nasza placówka jest czynna w miesiącu lipcu tylko dla dzieci rodziców pracujących (oświadczenie o zatrudnieniu). Termin zgłoszenia do 7 maja 2018 r.

Jednoczenie informujemy, że zgodnie z Prawem Oświatowym w placówce przysługuje przerwa wakacyjna ( miesiąc sierpień), która została ustalona z Radą Pedagogiczną, za zgodą Organu Prowadzącego. W wyjątkowych sytuacjach, dzieci zgłoszone na miesiąc sierpień będą miały możliwość uczęszczania do  Przedszkola Publicznego nr 20 ul. Sportowa 4 ( za Galerią Tarnovia).