Nasze prace

Dzieci z wszystkich grup wykonały piękne prace udowadniając tym samym, że znają polskie symbole narodowe.

„Jestem Polakiem - a więc mam obowiązki polskie” - Roman Dmowski