Wizytacja kuratoryjna

Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie w czerwcu przeprowadziło ewaluację zewnętrzną Przedszkola Publicznego   nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi. Ewaluacja zewnętrzna polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji dotyczących funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa. Ewaluacja zewnętrzna dotyczyła następujących wymagań: 

- Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci 

- Dzieci są aktywne

- Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 

Przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna placówki oceniona została na poziomie B, co oznacza drugi z pięciu stopień wypełnienia wymagań przez przedszkole. 

Niżej prezentujemy raport z ewaluacji Przedszkola Publicznego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi. 

 

 

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000469109152.pdf