Zajęcia dodatkowe

JĘZYK ANGIELSKI

Od listopada 2013 r. wszystkie dzieci 5 i 6-letnie, nieodpłatnie uczestniczą w lekcjach języka angielskiego. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, po 30 minut.

RELIGIA 

Dzieci dowiadują się o prawdach wiary, uczą się modlitwy i szacunku do innych. Ciekawe metody pracy (nauka poprzez zabawę, śpiew, zajęcia plastyczne) zachęcają dzieci do modlitwy. Starsze grupy uczestniczą w zajęciach religii dwa razy w tygodniu  po 30 minut, natomiast średniaki dwa raz po 15 minut. 

ZAJĘCIA REHABILITACYJNE

Istnieje możliwość udziału dzieci w zajęciach rehabilitacji ruchowej które prowadzi pan Piotr.
W zajęciach tych uczestniczą dzieci posiadające zaświadczenie lekarskie.

KÓŁKO PLASTYCZNE 

Chętne dzieci z grup starszych zapraszamy do udziału w kółku plastycznym, które odbywa się w każdy wtorek  w godz. od 13.00 do 13.45. Zajęcia plastyczne rozwijają zręczność manualną, rozwijają kreatywność i wyobraźnię. Dzieci mają możliwość poznania ciekawych technik plastycznych.