Zajęcia dodatkowe

Dzieci maja możliwość rozwijania swoich zainteresowań plastycznych uczestnicząc w zajęciach plastycznych  prowadzonych przez Panie Joannę Czyżyk, Barbarę Masło oraz zajęciach plastyczno- ekologicznych prowadzonych przez Panią Jolantę Świerzowską.