Historia przedszkola

Dnia 3 lipca 1890 roku Rada Miejska Tarnowa przyjęła uchwałę budowy Ochronki na Grabówce. Wystąpiła do mieszkańców miasta o ofiarność na ten cel. Początkowo chętnie składano datki na ochronkę, lecz w miarę upływu czasu i braku widocznych wyników ofiarność osłabła.

Od 1898 roku ponownie podjęto działania, wybrano komitet budowy, który zajął się zbieraniem potrzebnych funduszy na budowę. Organizowano imprezy dobroczynne m.in. wieczór humorystyczny, koncert spacerowy w tombolę, koncerty muzyczne, fundatorami byli także zamożni, wpływowi obywatele miasta: burmistrz W. Rogoyski – 800 złr, ks. S. Walczyński – 100 złr, Radca Rudolf – 300 złr, Książe Roman Sanguszko – 1039 koron. Rok później zatwierdzono plan budowy, który sporządził budowniczy miejski Szczęsny Zaręba.

Komitet zajmujący się budową ochronki postanowił powierzyć zarząd ochronki Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek. W związku z tym udał się do Krakowa, uprosić Matkę Przełożoną, aby raczyła dwie zakonnice przeznaczyć do prowadzenia Ochronki Tarnowskiej. Matka Przełożona wyraziła zgodę, pod warunkiem, że ochronka będzie dostosowana do „warunków, wśród których Felicjankom wolno przyjmować zarząd w ochronkach”.

Po otwarciu w dniu 8 grudnia 1900 roku i powierzeniu opieki nad 200 dziećmi Siostrom Felicjankom ochronka spełniała swoją rolę aż do wybuchu I Wojny Światowej w 1914 roku. Ochronka otrzymała nazwę „Ochronka dla małych dzieci pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa”.

W 1931 roku ochronka została przebudowana, dobudowano jeszcze jedną salę dla dzieci od strony północno-wschodniej oraz szatnię od ulicy Lwowskiej. Usunięcie kaplicy i wykorzystanie pomieszczeń na salę przedszkolną nastąpiło w 1949 roku. Funkcję sakralną kaplicy, gdzie odprawiano msze święte dla wiernych dzielnicy Grabówka przejął kościół na Rzędzinie.

W 1999 roku, w naszym przedszkolu, zostały utworzone dwa oddziały integracyjne. W przedszkolu znajdują się 4 sale zajęć wychowawczo-dydaktycznych i zabaw, gabinet terapii logopedycznej wyposażony w komputer, suchy basen, dobrze wyposażona sala zabaw i terapii ruchowej.