Informacje o przerwie wakacyjnej

Zgodnie z obowiązującym Prawem Oświatowym przerwa wakacyjna uzgodniona z Dyrektorem przedszkola, Radą Pedagogiczną, za zgodą organu prowadzącego jest zaplanowana 1 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r. Przedszkole będzie czynne od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie informuję, że zapisy na sierpień 2019 r. będą przyjmowane do 15 marca 2019 r. dla rodziców obydwojga pracujących.