Kadra przedszkola

W naszym przedszkolu opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci, gotowi do współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym. Poprzez udział w kursach i warsztatach metodycznych systematycznie pogłębiamy swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne.

Dyrektor przedszkola mgr Maria Bogucka

Nauczyciele: 

 • mgr Jolanta Świerzowska
 • mgr Małgorzata Kusiak
 • mgr Ewa Pisarska
 • Ewa Lebda
 • mgr Joanna Czyżyk
 • mgr Grażyna Mazgaj
 • mgr Bernadeta Szczuka 
 • mgr Anna Zygucka – logopeda
 • mgr Barbara Masło - nauczyciel wspomagający 
 • mgr Bogusława Wojtowicz – nauczyciel wspomagający
 • mgr Jolanta Zugaj - nauczyciel wspomagający
 • mgr Ewa Wijas – nauczyciel wspomagający
 • mgr Piotr Banasiewicz – rehabilitant