Kontakt

JEDYNECZKA

Przedszkole Publiczne nr 1
z Oddzałami Integracyjnymi

ul. Lwowska 38
33-100 Tarnów

Dyrektor: mgr Maria Bogucka

tel: (014) 621-38-24
e-mail: jedyneczka@op.pl