Oddziały

ODDZIAŁ I – KRASNALKI 

Nauczycielki:

 • mgr Maria Bogucka
 • mgr Grażyna Mazgaj 

Pomoc nauczyciela: Lucyna Marszałek

Woźna oddziałowa: Halina Juszczyńska

ODDZIAŁ II – TYGRYSKI

Nauczycielki:

 • mgr Joanna Czyżyk
 • Ewa Lebda
 • mgr Ewa Wijas

Woźna oddziałowa: Renata Słowik

ODDZIAŁ III – BIEDRONKI

Nauczycielki:

 • mgr Małgorzata Kusiak
 • mgr Bernadeta Szczuka
 • mgr Jolanta Zugaj 
 • mgr Bogusława Wojtowicz

Woźne oddziałowe: Beata Pudło

ODDZIAŁ IV – JAGÓDKI

Nauczycielki:

 • mgr Ewa Pisarska
 • mgr Jolanta Świerzowska
 • mgr Barbara Masło

Woźna oddziałowa: Beata Zając