Oferta

OFERTA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zdrowych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Pracujemy od poniedziałku do piątku, w godz. od 6.00 do 17.00.  Pragniemy wyposażyć dzieci w wiedzę wszechstronną, ułatwiającą odnalezienie swojego miejsca w życiu dorosłym. Chcemy wyrównywać i kompensować braki, opóźnienia w rozwoju i zaniedbania wychowawcze, u dzieci niepełnosprawnych. Wspólnie z rodzicami wspomagamy dzieci w pokonywaniu trudności w procesie rozwoju i troszczymy się o spójność wysiłków wychowawczych rodziny, opiekunów i przedszkola.


STRONA PROGRAMOWA

Wzbogacamy ofertę edukacyjną pod kątem rozwijania kreatywności i samodzielności dzieci, stosując aktywizujące metody pracy:

Elementy Metody Behawioralnej, elementy Integracji Sensorycznej, alternatywne i wspomagające metody komunikacji AAC, Pedagogika zabawy, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, elementy Kinezjologii Edukacyjnej P. G. Dennisona, program rozwijający percepcję wzrokową M. Frostig i D. Horn, wykorzystanie w pracy z dziećmi elementów gimnastyki twórczej R. Labana, metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, zabaw interakcyjnych K. W. Vopla,

Zapraszamy do naszego Przedszkola. Tutaj dobrze się bawimy, poznajemy ciekawych ludzi oraz otaczający nas świat. Jesteśmy przedszkolem z oddziałami integracyjnymi, a to oznacza że: wspólnie uczymy się tolerancji, akceptacji, odpowiedzialności za drugą osobę. W przedszkolu znajdują się 4 sale zajęć wychowawczo-dydaktycznych i zabaw, gabinet terapii logopedycznej, duży suchy basen, dobrze wyposażona sala zabaw i terapii ruchowej.

Jako placówka oświatowa zapewniamy wszechstronny rozwój dziecka. Dbamy o wczesne wykrywanie deficytów rozwojowych i szukanie dróg ich zapobiegania poprzez współpracę z tarnowską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Prowadzimy zajęcia dodatkowe, wycieczki i imprezy okolicznościowe, w miarę możliwości i oczekiwań rodziców. Staramy się aby każde dziecko, które kończy edukację w naszym przedszkolu odważnie spoglądało w przyszłość, radziło sobie w trudnych sytuacjach.