Plan dnia

6.00 – 8.15

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela, praca indywidualna z dziećmi, współuczestniczenie w przygotowaniu materiału do zabaw i zajęć

8.15 – 8.30

Zabawy i ćwiczenia ruchowe, czynności higieniczne.

8.30 – 9.00

Śniadanie

9.00 – 11.30

Zajęcia z dziećmi organizowane i kierowane przez nauczyciela, terapia indywidualna, pobyt na świeżym powietrzu, wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, czynności higieniczne.

11.30 – 12.00

Obiad

12.00 – 14.00

Dzieci młodsze – odpoczynek.

Dzieci starsze – wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych, praca z dziećmi o indywidualnych potrzebach, zabawy z chętnymi dziećmi, czynności higieniczne.

14.00 – 14.20

Podwieczorek

14.20 – 17.00

Zabawy w sali lub na świeżym powietrzu, zabawy w kącikach zainteresowań, tematyczne, konstrukcyjne, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza i terapia indywidualna, kontakty indywidualne z rodzicami.