Podsumowanie jesiennej zbiórki Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

Towarzystwo Opieki na Zwierzętami- Oddział w Tarnowie składa serdeczne podziękowanie za włączenie się do jesiennej zbiórki w szkołach w i przedszkolach :

- Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, 

-Szkole Podstawowej w Jodłówce Wałki                                                                                                                                     

- Szkole Podstawowej w Koszycach Wielkich                                                                                                                           

- Podaj Łapę PWSZ Tarnów                                                                                                                                                       

-Szkole Podstawowej w Brzozówce                                                                                                                                           

-Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej                                                                                                                                   

- Szkoły Podstawowej w Woli Rzędzińskiej                                                                                                                             

 - Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie                                                                                                                                   

-  Przedszkola Szkrab w Tarnowie

-Przedszkola nr 24 w Tarnowie       

-Przedszkola Stokrotka w Tarnowie 

Łącznie uzbierano 857,74 zł oraz 350, 90 kg karmy. 

#wartopomagać#dziękujemy