Zajęcia dodatkowe

JĘZYK ANGIELSKI

Od listopada 2013 r. wszystkie dzieci, nieodpłatnie uczestniczą w lekcjach języka angielskiego. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, po 30 minut, dzieci młodsze 3-4 letnie po 15 minut.

RELIGIA 

Dzieci dowiadują się o prawdach wiary, uczą się modlitwy i szacunku do innych. Ciekawe metody pracy (nauka poprzez zabawę, śpiew, zajęcia plastyczne) zachęcają dzieci do modlitwy. Starsze grupy uczestniczą w zajęciach religii dwa razy w tygodniu  po 30 minut, natomiast średniaki dwa raz po 15 minut. 

ZAJĘCIA REHABILITACYJNE

Istnieje możliwość udziału dzieci w zajęciach rehabilitacji ruchowej które prowadzi pan Piotr.
W zajęciach tych uczestniczą dzieci posiadające zaświadczenie lekarskie.

KÓŁKO PLASTYCZNE 

Dzieci maja możliwość rozwijania swoich zainteresowań plastycznych uczestnicząc w zajęciach kółka plastycznego prowadzonych przez Panie Joannę Czyżyk, Barbarę Masło oraz zajęciach plastyczno- ekologicznych prowadzonych przez Panią Jolantę Świerzowską.